Black Friday Only! Funai LF320FX4F 32" 60Hz 720p LED HDTV